• energielabel woning
 • energielabel huis
 • energielabel bedrijf
 • energielabel nieuws
 • energielabel groen

Energielabel aanvragen ? Bekijk hier alle schermen met heldere uitleg en slimme tips!

Energielabel aanvragen?

Wees slim & lees je rijk! Bekijk hier alle vragen die bij het aanvragen van een energielabel voor je huis via energielabelvoorwoningen.nl gesteld worden. Helder uitgelegd, met alle schermafbeeldingen en met praktische tips voor het bewijzen van de woningkenmerken die aan een beter energielabel bijdragen!… Zo behaal je de maximale score voor een beter energielabel en verhoog je de verkoop- of verhuur waarde van je woning!

Bekijk stapsgewijs hoe je dat doet met àlle schermen & uitleg:

 1. Start op de website “energielabelvoorwoningen.nl” van de overheid
 2. Log in met je DigiD
 3. Bekijk het voorlopige energielabel
 4. Vijf hoofd stappen om het definitieve energielabel van je woning te bepalen
 5. Controleer de gegevens van je woning
 6. Type beglazing van de leef- en slaapruimtes van je huis (vul de gegevens van je woning aan)
 7. Isolatiewaarde van de gevel (vul de gegevens aan voor woningen tot en met 1991)
 8. Isolatiewaarde van het dak (vul de gegevens aan voor woningen tot en met 1991)
 9. Isolatiewaarde van de vloer (vul de gegevens aan voor woningen tot en met 1991)
 10. Verwarming van het huis (vul de gegevens aan over het opwekkingstoestel verwarming)
 11. Warmwatervoorziening (vul de gegevens aan over het opwekkingstoestel tapwater)
 12. Zonne-energie (vul de gegevens aan)
 13. Ventilatiesysteem (vul de gegevens aan)
 14. Zijn er in de woning uitzonderlijke energiebesparende maatregelen getroffen?
 15. Duurzame energie opties specificeren
 16. Overzicht woningkenmerken
 17. Bewijs alle kenmerken
 18. Upload het bewijs dat voor het vaststellen van het definitief energielabel van je woning gebruikt zal worden
 19. Overzicht bewijsvoering en volledige aanvraag
 20. Wat doet een deskundige?
 21. Selecteer een deskundige
 22. De aanvraag voor je definitieve woning energielabel afronden en versturen

 

1. De startpagina: Het aanvragen van een energielabel voor je woning werkt stapsgewijs via de website “energielabelvoorwoningen.nl” van de overheid.  Allereerst dien je als (hoofd)eigenaar van de woning met je DigiD in te loggen zodat enkele basis gegevens van de woning worden ingeladen. Meestal zijn dit de gegevens van het voorlopige energielabel zoals dat in januari en februari  2015 aan alle Nederlandse woningeigenaren is gestuurd. Klik hiertoe op de knop “Direct mijn energielabel aanvragen” :

Energielabel aanvragen, Gaat u uw huis verkopen of verhuren? Vraag dan een energielabel aan. In enkele eenvoudige stappen kunt u op deze website achterhalen wat het energielabel van uw woning is. Om u op weg te helpen is op basis van openbare gegevens alvast een voorlopig energielabel vastgesteld. Deze gegevens kunt u eenvoudig zelf aanvullen en zo uw definitieve energielabel vaststellen. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren, of als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De registratie van uw energielabel kost enkele tientallen euro’s. Als de woning meerdere eigenaren heeft moet de hoofdeigenaar via DigiD inloggen. De hoofdeigenaar is de eigenaar met het grootste aandeel, en bij gelijke verdeling de oudste persoon.

Schermafbeelding van het startscherm de website “energielabelvoorwoningen.nl” van de overheid. Via deze website kunnen woningeigenaren een definitief energielabel aanvragen.

 

 

2. Inloggen met DigiD: Als je op de knop “Direct mijn energielabel aanvragen” klikt wordt onderstaande inlogpagina getoond: Door hier in te loggen met je DigiD en wachtwoord krijg je als huiseigenaar toegang tot de beschermde omgeving om je definitieve woning energielabel aanvraag te doen.

Energielabel aanvragen: Door in te loggen met je DigiD en wachtwoord krijg je als huiseigenaar toegang tot de beschermde omgeving om je definitieve woning energielabel aanvraag te doen.

Inloggen bij energielabel voor woningen

 

3. De welkomstpagina na inloggen: Je ziet nu de welkomstpagina met enkele gegevens uit het kadaster op basis waarvan het voorlopige energielabel is bepaald. Dit energielabel is een inschatting op basis van het woningtype, de bouwperiode en de woonoppervlakte. Door verder met de aanvraag te gaan kun je deze gegevens controleren en aanvullen. Aan het einde van het aanvraagproces zie je wat het definitieve energielabel wordt.

Energielabel aanvragen, Schermafbeelding met de tekst: Op basis van onderstaande gegevens uit het kadaster is uw voorlopige energielabel bepaald. Dit is een inschatting. Ga verder met uw aanvraag om deze gegevens te controleren en aan te vullen. Aan het einde van uw aanvraag ziet u wat uw definitieve energielabel wordt.

Overzicht van het voorlopig energielabel voor de woning op basis van het woningtype, de bouwperiode en de woonoppervlakte.

4. Klik op ‘definitief energielabel vaststellen’ om het definitieve energielabel van je woning te bepalen. Dit gebeurt in 5 hoofdstappen :

Stap 1: Controleren en eventueel aanpassen van de enkele basis gegevens van je woning.

Stap 2: Aanvullen van specifieke gegevens die relevant zijn voor het energielabel. Zoals bijvoorbeeld over de beglazing en de isolatie van je woning. Sommige vragen gelden niet voor modernere woningen omdat bekend is dat deze standaard al over de meest energiebesparende voorzieningen beschikken.

Stap 3: Als je bij stap 2 energiebesparende maatregelen hebt genoemd dan dien je daarvoor hier het bewijs te leveren.

Stap 4: Je gegevens en het bewijs daarvoor dienen door een “erkend deskundige” te worden goedgekeurd. Selecteer hier een onafhankelijke deskundige die je aanvraag in zal afhandelen.

Stap 5: Verstuur je de aanvraag naar de deskundige.

Energielabel aanvragen, Schermafbeelding met de tekst: In 5 stappen het definitieve energielabel van uw woning bepalen. 1. Controleer de gegevens zoals het bouwjaar van uw woning. 2. Vul gegevens aan. Vul kenmerken zoals het type glas van uw woning in. 3. Lever bewijs. Bewijs enkele kenmerken van uw woning. 4. Selecteer deskundige. Selecteer een onafhankelijke deskundige die digitaal uw aanvraag in behandeling neemt. 5. Afronden en versturen. Verstuur uw aanvraag naar de deskundige.

Overzicht van de 5 hoofdstappen om het energielabel te bepalen.

5. Energielabel aanvragen, stap 1, controleer de woning gegevens: deze pagina toont nogmaals het woningtype, de bouwperiode en de woonoppervlakte zoals deze door het kadaster zijn aangeleverd om het voorlopige energielabel te bepalen. Op deze pagina is het mogelijk om eventueel onjuiste gegevens te corrigeren.

Energielabel aanvragen, Schermafbeelding met de tekst: Gegevens woning Deze gegevens zijn opgehaald uit het kadaster. Wanneer de gegevens niet juist zijn kunt u deze hieronder wijzigen. Woningtype: Bouwperiode: Woonoppervlakte:

Overzicht van de woninggegevens met de mogelijkheid om deze te wijzigen.

Bij bepaalde woningtypes krijg je hier een iets ander scherm te zien dat een extra keuze voor het woningsubtype toont:

Energielabel aanvragen, Woning subtype in het scherm met het overzicht van de woninggegevens

Woning subtype in het scherm met het overzicht van de woninggegevens

Als je op dit scherm voor het wijzigen van het woningsubtype kiest dan krijg je de volgende keuzes te zien:

Subwoningtypen rijwoning:
◦ tussenwoning;
◦ hoekwoning.

Subwoningtypen meergezinswoningen:
◦ hoekwoning onder dak;
◦ tussenwoning onder dak;
◦ hoekwoning op tussenverdieping;
◦ tussenwoning op tussenverdieping;
◦ hoekwoning onderste bouwlaag;
◦ tussenwoning onderste bouwlaag;
◦ tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag;
◦ hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag.tussen midden, tussen voer, tussen dak,

Energielabel voor woningen, woning sub type

Keuze scherm om het juist woning subtype te selecteren

 

6. Energielabel aanvragen stap 2, vanaf hier specificeer je de energetische kenmerken van je woning. Te beginnen met het type glas:

Hier geef je aan welk type glas het meeste in je woning gebruikt wordt. Je geeft dit aan voor zowel de beglazing in de woonruimtes (de “leefruimte”) als in de slaapruimtes. Hierbij kun je kiezen uit enkel glas, dubbel glas en HR (hoog rendement) glas. Hoe herken je het type glas? Hier vind je de instructie die hier op energielabel voor woningen over gegeven wordt. Je kunt ook drievoudig glas opgeven, dat gebeurt echter in de laatste vraag over uitzonderlijke energiebesparende maatregelen.

De invloed van glas op het energieverbruik is hoog en dat merk je ook aan het energielabel: als je ‘speelt’ met de keuzes tussen enkel, dubbel en HR glas zie je dat de indicatie van het voorlopig energielabel een letter omhoog of omlaag kan schuiven!

Energielabel aanvragen, Schermafbeelding met de tekst: Wat voor een type glas heeft uw huis? Als u meerdere types glas heeft, gaat het om het type dat het meeste voorkomt. Het meest voorkomend wil zeggen: het type glas waar de meeste vierkante meters glas van zijn. Onderdeel van het energielabel aanvragen.

Scherm met de mogelijkheid om aan te geven welk soort glas je woning heeft. Onderdeel van het energielabel aanvragen.

 

7. Energielabel aanvragen stap 2, het 2e energetische kenmerk betreft de isolatiewaarde van de gevel:

Voor woningen tot en met 1991 wordt gevraagd of er na-isolatie heeft plaatsgevonden. Voor de woningen van 1992 tot en met het heden is geen invoer benodigd. Dit omdat moderne huizen vanaf de bouw al super geïsoleerd zijn opgeleverd. Het is voor alle woningen van alle bouwjaren mogelijk aan te geven of er extreem goede (na)isolatie is aangebracht. Dit gebeurt niet in deze vraag maar in de laatste vraag over uitzonderlijke maatregelen.

Gevel isolatie: hier specificeer je of de muren na de bouw nog eens extra geïsoleerd zijn. Klik hier voor de instructie over gevelisolatie die op energielabel voor woningen gegeven wordt.

Energielabel aanvragen, Schermafbeelding met de tekst: Is uw gevel na de bouw extra geïsoleerd? Extra gevelisolatie betekent dat de muren na de bouw nog eens extra geïsoleerd zijn.

Energielabel aanvragen, gevel isolatie

 

Wat voor gevelisolatie heeft je huis? Een met isolatiemateriaal gevulde spouwmuur? Dit is mede bepalend voor het energielabel van je woning!

8. Energielabel aanvragen stap 2, de isolatiewaarde van het dak is het 3e energetische kenmerk waarnaar gevraagd wordt bij de aanvraag van het definitief energielabel voor je woning:

Bij woningen tot en met 1991 wordt gevraagd of er na-isolatie heeft plaatsgevonden. Voor woningen die in of 1992 zijn opgeleverd is geen invoer benodigd. De dakisolatie voor deze huizen is vanaf de bouw namelijk al bijzonder goed. Voor alle woningen ongeacht het bouwjaar kun je aageven of er extreem goede na-isolatie is aangebracht. Deze na-isolatie specificeer je in de laatste vraag over uitzonderlijke maatregelen (dus niet hier in de vraag over dakisolatie!).

Wat voor dakisolatie heeft je woning? Klik hier voor de instructie over dakisolatie die op energielabel voor woningen gegeven wordt.

Energielabel aanvragen, Wat voor dakisolatie heeft de woning?

Wat voor dakisolatie heeft de woning?

 

9. Energielabel aanvragen stap 2, de volgende vraag gaat over de vloerisolatie van de woning:

Ook deze vraag is niet van toepassing voor woningen die sinds 1992 zijn opgeleverd. Via wet- en regelgeving is verzekerd dat de isolatiewaarde van de vloer voor deze huizen vanaf de bouw namelijk al bijzonder goed is.

Bij woningen tot en met 1991 wordt gevraagd of de vloer (extra) is geïsoleerd.

Voor alle woningen ongeacht het bouwjaar kun je aangeven of er extra goede na-isolatie van de vloer is aangebracht. Deze na-isolatie specificeer je in de laatste vraag over uitzonderlijke maatregelen (dus niet hier in de vraag over vloerisolatie!).

Klik hier voor de extra uitleg over vloerisolatie die op energielabel voor woningen gegeven wordt.

Energielabel aanvragen, wat voor vloerisolatie heeft de woning?

Energielabel aanvragen, wat voor vloerisolatie heeft de woning?

 

10. Energielabel aanvragen stap 2, erwarming van het huis, de verschillende types opwekkingstoestelen voor de verwarming van je huis zijn:

– Individuele CV-ketel, installatiejaar voor 1998
– Individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998
– Gaskachels
– Warmtepomp
– Stadsverwarming
– Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar voor 1998 (bij appartementen)
– Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar in of na 1988 (bij appartementen)

Energielabel aanvragen, verwarming van het huis

Energielabel aanvragen, verwarming van het huis

Hoe bewijs je het type verwarming in huis? Het leveren van bewijs kan met documenten of met foto’s.

Bewijs je het type verwarming met documenten dan moet dat een factuur, aan- of verkoopbrochure (maximaal een half jaar oud!) of bouwkundig rapport of taxatierapport zijn waarin de energetische kenmerken van het type verwarming duidelijk vermeld zijn.

Het is misschien makkelijk om het type CV-ketel (een CR, VR, HR of HRe-ketel) middels foto’s te bewijzen. Het moeten dan twee duidelijke foto’s zijn. De eerste moet een keurmerksticker of het typeplaatje tonen, waarop duidelijk zichtbaar is om welk type ketel het gaat. En de 2e foto dient het installatiejaar van de ketel weer te geven.

Type verwarming bewijzen voor voor het enerielabel van je woning

Type verwarming bewijzen voor voor het enerielabel van je woning

 

11. Energielabel aanvragen, stap 2, warmwatervoorziening: beschikt je huis naast over een aparte warmwatervoorziening naast de cv-ketel?

Energielabel aanvragen, warmwater voorziening

Energielabel aanvragen, warmwater voorziening

 

Warmwatervoorziening, opwekkingstoestel tapwater: is er een aparte warmtapwatervoorziening aanwezig: ja of nee?

– Nee
– Ja, een geiser
– Ja, een elektrische boiler

 

12. Energielabel aanvragen stap 2, maak je gebruik van zonne-energie?

Heeft je huis een zonneboiler? Of heeft je huis zonnepanelen, en zo ja hoeveel vierkante meter?

De makkelijkste manier om bewijzen dat je woning een zonneboiler of zonnepanelen heeft (en zo ja hoeveel vierkante meter zonnepanelen) is door de documenten hierover op te zoeken. Zoals de aankoop brochure van je woning, een bouwkundig rapport, originele facturen van de zonne-energie installatie,…).

Heb je geen documenten, dan moet je op ontdekking in je huis.

Het herkennen van een zonneboiler: Een zonneboiler levert warm water. Een zonneboiler is te herkennen aan een zonnecollector op het dak en aan een voorraadvat ergens in huis, vaak op de zolder. Heel soms zijn de zonnecollector en het voorraadvat samengevoegd en is er geen apart voorraadvat.

Het herkennen van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn meestal grote platte donkerkleurige vlakken. Vaak liggen ze op het dak en ergens waar de zon te goed kan beschijnen want dan leveren ze de meeste elektriciteit :-) Het berekenen van het aantal vierkante meter zonnepanelen kun je zelf doen, uitgaande van een gemiddelde oppervlakte van een zonnepaneel:

* Een gemiddeld zonnepaneel is 1,6 m2.
* Tel het aantal panelen op het dak.
* Totaal oppervlakte: oppervlakte van één paneel (1,6 m2) keer aantal panelen.
* Vul deze uitkomst in.

 

Energielabel aanvragen, maak je gebruik van zonne-energie?

Maak je gebruik van zonne-energie?

13. Energielabel aanvragen stap 2, het ventilatiesysteem als woningkenmerk:

– Woningen t/m 1999: is er mechanische afzuiging aanwezig?
– Woningen 2000 t/m heden: is er een gebalanceerd ventilatiesysteem aanwezig?
– Woning is extreem goed nageïsoleerd, extra antwoordoptie: is er een gebalanceerd ventilatiesysteem aanwezig?

Energielabel aanvragen, ventilatiesysteem

Ventilatiesysteem

14. Energielabel aanvragen stap 2, extra maatregelen:

Energielabel aanvragen, extra maatregelen: zijn er in de woning uitzonderlijke energiebesparende maatregelen getroffen? Zoals drievoudig glas of meer dan 10 centimeter gevel-, dak- of vloerisolatie? In dat geval kun je hierover extra gegevens aanvullen:

Extra maatregelen

15. Energielabel aanvragen stap 2, zijn er in de woning uitzonderlijke energiebesparende maatregelen getroffen?

Zoals drievoudig glas of meer dan 10 centimeter gevel-, dak- of vloerisolatie? In dat geval kun je hierover extra gegevens aanvullen:

15UitzonderlijkeEnergiebesparendeMaatregelen

Uitzonderlijke energiebesparende maatregelen

 

16. Energielabel aanvragen stap 2, overzicht van de woningkenmerken:

Overzicht woningkenmerken

Overzicht woningkenmerken

17 Energielabel aanvragen stap 3, lever bewijs voor alle woningkenmerken:

Energielabel aanvragen, bewijs alle kenmerken

Bewijs alle kenmerken

18. Energielabel aanvragen stap 3, upload het bewijs dat voor het vaststellen van het definitief energielabel van je woning gebruikt zal worden:

Energielabel aanvragen, upload het bewijs dat voor het vaststellen van het definitief energielabel van je woning gebruikt zal worden

Energielabel aanvragen, upload het bewijs dat voor het vaststellen van het definitief energielabel van je woning gebruikt zal worden

 

Upload bewijs

19. Energielabel aanvragen stap 3, overzicht van de bewijsvoering en de volledige aanvraag:

Energielabel aanvragen, overzicht bewijsvoering en volledige aanvraag

Overzicht bewijsvoering en volledige aanvraag

20. Energielabel aanvragen stap 4, selecteer een erkend deskundige:

Wat doet een deskundige?

Wat doet een deskundige? Een erkend deskundige: (1) Controleert je aanvraag. Hij of zij komt NIET langs, maar beoordeelt het bewijs dat je hebt geleverd vanachter de computer. (2) Houdt je op de hoogte van de aanvraag en neemt als het nodig is contact met je op. (3) Registreert het energielabel in de officiële Nederlandse database. Alle deskundigen waar je uit kunt kiezen zijn onafhankelijk en mogen een energielabel afgeven namens de overheid.

Wat doet een deskundige? Een erkend deskundige: (1) Controleert je aanvraag. Hij of zij komt NIET langs, maar beoordeelt het bewijs dat je hebt geleverd vanachter de computer. (2) Houdt je op de hoogte van de aanvraag en neemt als het nodig is contact met je op. (3) Registreert het energielabel in de officiële Nederlandse database. Alle deskundigen waar je uit kunt kiezen zijn onafhankelijk en mogen een energielabel afgeven namens de overheid.

 

21. Energielabel aanvragen stap 4, selecteer een erkend deskundige:

Energielabel aanvragen, selecteer een erkend deskundige

Energielabel aanvragen, selecteer een erkend deskundige

 

 22. Energielabel aanvragen stap 5: de aanvraag voor je definitieve woning energielabel afronden en versturen!

Energielabel aanvragen, voorbeeld definitief energielabel

Voorbeeld definitief woning energielabel